Log ind

Persondata- og cookiepolitik

Persondata- og cookiepolitik

Aleris-Hamlet Online udbydes af:

Aleris-Hamlet Hospitaler A/S
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg
+45 38170700
CVR nr. 71 01 75 16

1. Dataansvarlig

Aleris-Hamlet Danmark er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og omfatter følgende virksomheder:
Aleris-Hamlet Hospitaler A/S (CVR-nr. 71017516)
Aleris-Hamlet Ringsted (CVR-nr. 25317181)

2. Formålet med Aleris-Hamlet Online

I forbindelse med sundhedskonceptet Aleris-Hamlet Online udbyder Aleris-Hamlet Hospitaler A/S ("Aleris-Hamlet") en hjemmeside og en smartphone-applikation.
Formålet med Aleris-Hamlet Online er, at du kan få adgang til følgende ydelser (i det følgende kaldet ”Produkterne”):

  • Du kan gennemføre online konsultationer (online konsultationer) med læger, psykologer og øvrigt sundhedspersonale.
  • Du kan se dine bookede tider til online konsultation samt læse journalnotater udarbejdet i forbindelse med gennemførte online konsultationer.
  • Du kan tage et digitalt sundhedstjek via et spørgeskema og se resultatet af dette tjek i en samlet rapport direkte i app’en eller hjemmesiden.

3. Indsamling af oplysninger ved brug af Produkterne

Aleris-Hamlet indsamler følgende personoplysninger om dig, når du benytter dig af Produkterne:

  • Dit navn, dit CPR-nummer, betalingsoplysninger, din adresse og andre kontaktoplysninger.
  • Relevante helbredsoplysninger i forbindelse med online konsultation eller skriftlig dialog.
  • Oplysninger om din fysiske og mentale sundhedstilstand, herunder informationer om din kost, rygning, alkohol, motion og stress (KRAMS) i forbindelse med digitalt sundhedstjek og eventuelt efterfølgende online konsultation.
  • Vi benytter blandt andet dit CPR-nummer til entydig at identificere dig, dels ved login og ved brug af løsningen og ved dokumentation i din journal.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere Produkterne og give dig den samtidige og efterfølgende rådgivning, som er hensigten med online konsultation.
Formålet med indsamlingen af oplysninger ved et digitalt sundhedstjek er således at samle alle nødvendige oplysninger om dig til brug for en vurdering af din fysiske og mentale sundhed og for at kunne give dig en række konkrete råd og anbefalinger på baggrund af din besvarelse.

Formålet med indsamlingen af oplysningerne er også at lagre dem således, at du kan tilgå dine journalnotaer i forbindelse med online konsultation, resultatet af dit digitale sundhedstjek via Aleris-Hamlet Online.

4. Hvem har adgang til dine personoplysninger

Sundhedspersonale og administrativt personale internt på Aleris-Hamlet har adgang til dine person- og helbredsoplysninger i EPJ i det omfang, de deltager i din behandling eller bidrager til dokumentation og fakturering af dit behandlingsforløb. Enhver adgang til din patientjournal vil blive logget.

5. Videregivelse af personoplysninger

Udveksling af helbredsoplysninger internt blandt Aleris-Hamlets sundhedspersonale er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Aleris-Hamlet vil alene videregive oplysninger i nødvendigt omfang og efter en konkret relevansvurdering. Du kan til enhver tid frabede dig dette.

Der vil blive sendt en kopi af lægens journalnotat i forbindelse med online konsultation til din egen læge, med mindre du frabeder dig dette. 

Vi videregiver ikke dine person- eller helbredsoplysninger til andre uden dit samtykke.
Sundhedsloven pålægger hospitalet at indberette oplysninger om behandlede patienter til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister (LPR), jf. "Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker"

6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt.

Dine personoplysninger behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler". Journalføring samt medicinordination foregår via dedikerede interne elektroniske patientjournal-systemer (EPJ), hvori data er rettighedsstyret og adgangsbeskyttet med password.

Vores systemer hostes i et sikkert datacenter. Vi opbevarer dine oplysninger på en server, der er beskyttet af firewall, antivirusprogram, SSL-kryptering og logning. Serveren befinder sig i et aflåst rum og oplysninger beskyttes med kodeord.

Aleris-Hamet Online hostes i Microsoft Azure og anvender krypteret lagring. Vi sørger for, at dine personoplysninger er krypterede, hvis disse sendes til tredjemand.

Aleris-Hamlet gemmer ingen helbredsoplysninger eller personoplysninger indsamlet via Produkterne i din browser eller andre devices.

Journalføring samt medicinordination foregår via dedikerede interne elektroniske patientjournal-systemer (EPJ), hvori data er rettighedsstyret og adgangsbeskyttet med password.
Sundhedspersonale og administrativt personale internt på Aleris-Hamlet har adgang til dine person- og helbredsoplysninger i Skalpell i det omfang, de deltager i din behandling eller bidrager til dokumentation og fakturering af dit behandlingsforløb.

7. Passiv indsamling af information og brug af Cookies

Når du benytter hjemmesiden eller applikationen opsamles desuden oplysninger om din adfærd. Dette sker bl.a. ved brug af cookies og ved anvendelse af Google Analytics.
Du kan nederst i dette dokument læse nærmere om, hvordan vi bruger cookies på hjemmesiden og applikationen og til hvilke formål.

8. Opdatering, sletning eller rettelser af dine oplysninger

Du kan få indsigt i hvilke personoplysninger, vi har registreret, ved at kontakte os. Du har også ret til, at få rettet eller slettet eventuelle ukorrekte oplysninger samt anmode os om at ophøre med at behandle oplysninger om dig.

Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger hos os, medmindre behandling af oplysningerne sker i henhold til Sundhedsloven og Bogføringsloven.

Har du spørgsmål til eller behov for uddybelse af vores behandling af dine personoplysninger, ønsker du at få slettet dine personoplysninger, eller ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, henviser vi til Aleris-Hamlets Persondatapolitik.

9. Hvor længe opbevares dine oplysninger

Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler".

Patientdata skal i henhold til journalbekendtgørelsen opbevares i minimum 10 år. Hos Aleris-Hamlet opbevarer vi patientjournaler i 30 år med følgende legitime formål:
- hvis patienten senere kommer til behandling, kan tidligere journalnotater være relevante for behandlingen og have betydning for patientsikkerheden.
- at vi i forbindelse med en klage-eller erstatningssag eller andre rejste sager skal kunne dokumentere, hvad der er passeret i et patientforløb.

Fakturaer slettes efter 10 år plus indeværende år, hvilket sikrer, at vi bevarer relevant dokumentation, såfremt der rejses en klage- eller erstatningssag.

10. Lovvalg og værneting

Dansk lov med undtagelse af lovvalgsregler skal anvendes for din brug af hjemmesiden. Enhver tvist vedrørende denne politik og brugen af hjemmesiden, som ikke kan løses af parterne, skal anlægges ved de danske domstole.

Brug af cookies

Som de fleste andre hjemmesider og applikationer anvender vi cookies til at forbedre din oplevelse, når du anvender Produkterne. Det betyder, at du efterlader dig elektroniske spor ved brug af Produkterne. Cookies bruges til trafikmåling, optimering af indholdet samt til at understøtte vores online markedsføring.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du samtidig, at vi benytter cookies som beskrevet nedenfor medmindre du har fravalgt cookies i din webbrowser.

Hvis du vil vide mere om Aleris-Hamlets brug af cookies, henviser vi til Aleris-Hamlets cookiepolitik.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte Aleris-Hamlet på følgende adresse:
Aleris-Hamlet Hospitaler
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg
Telefonnummer: +45 3817 0700

Du kan læse mere om Aleris-Hamlets behandling af personoplysninger samt dine rettigheder her


Version 2.5.1, 11. marts 2020