Det ser ikke ud til at du benytter siden længere.

Log ud

Du er automatisk blevet logget af.

Ok

Generelle vilkår

Generelle vilkår

Den digitale sundhedsløsning Aleris Online, den tilhørende smartphone-applikation og hjemmeside - er ejet af Aleris Hospitaler A/S (Aleris). Aleris Aleris bærer alene ansvaret for de udbudte ydelser. Løsningen kan benyttes af kunder, som er bosiddende eller opholder sig i Danmark samt danskere, som er bosiddende eller på ferie i udlandet.

I forbindelse med brug af Aleris Online og hertil knyttede produkter gælder følgende vilkår medmindre andet er angivet for hver af de specifikke produkter

Brug af Produkterne kræver, at du har adgang til den nødvendige browser software og internetforbindelse.

Book tid til undersøgelse hos Aleris Hospitaler

Du skal være over 15 år for at kunne booke en tid til undersøgelse.
Er du endnu ikke fyldt 18 år, vil vi skulle inddrage og informere forældremyndighedens indehaver om din undersøgelse på Aleris.

Ønsker du ikke undersøgelse / behandling hos Aleris Hospitaler, kan du til enhver tid kontakte os herom for at afbryde forløbet.

Særlige vilkår, hvis du har en sundhedsforsikring
Hvis du har sundhedsforsikring, skal du sikre dig, at du har den fornødne accept fra dit forsikringsselskab til konsultation hos Aleris. Er dette ikke tilfældet, skal du selv afholde udgiften til konsultationen. Husk at medbringe betalingsgarantien fra dit forsikringsselskab ved første fremmøde.

Særlige vilkår, hvis du er privat kunde og selv skal betale
Er du privat kunde, betaler du for konsultationen ved ankomst i receptionen. Priser for konsultation, undersøgelse og behandling er vejledende og fremgår af Aleris hjemmeside. Desuden vil pris for dit besøg fremgå af booking bekræftelse som sendes til dig. 

Book tid
Der kan ikke bestilles tid til operationer via Aleris Online
Der kan bestilles tid til forundersøgelse i forbindelse med opstart af nyt undersøgelses- og/eller behandlingsforløb.

Har du foretaget en booking via Aleris Online, vil du umiddelbart modtage en midlertidig bekræftelse af den bookede tid. Den endelige booking bekræftelse modtager du derefter fra en medarbejder i Aleris. Først ved modtagelse af dette brev, er din tid endeligt bekræftet.

Såfremt det ikke er muligt at foretage online booking inden for det valgte speciale, kan du vælge
1) Selv at kontakte Kundeservice på det valgte hospital
2) At blive ringet op af en medarbejder på det valgte hospital.
3) At få tilsendt første ledige tid.
Der sendes automatisk besked til det valgte hospital, hvis du ønsker at blive kontaktet eller få tilsendt første ledige tid.

Online ydelser

Aleris Lægehotline beskæftiger sig alene med akutte lettere medicinske problemer. Vi har tilbyder således ikke rådgivning vedrørende psykiatriske sygdomme, kroniske sygdomme eller alvorlige akutte sygdomme.
Hvis du har kritisk behov for medicinsk assistance i forbindelse med en ulykke eller er kommet alvorligt til skade på anden vis, skal du kontakte alarmcentralen på 112.

Du skal være over 15 år for at kunne booke en tid til online konsultation hos læge eller psykolog.
Er du endnu ikke fyldt 18 år, vil vi skulle inddrage og informere forældremyndighedens indehaver om din undersøgelse på Aleris. For psykologsamtaler vil samtalernes indhold dog stadig være fortrolig. 

Ved brug af sundhedsfaglige Produkter vil dine testresultater og notater indgå som en del af din patientjournal. Patientjournalen bliver opbevaret i henhold til "Bekendtgørelse af lov om autoriserede sundhedspersoners patientjournal".

Drejer din henvendelse sig om dit barn, vil journalnotater blive dokumenteret i dit barns patientjournal. Du vil således ikke kunne se dit barns journalnotat i Aleris Online, men kan rekvirere en kopi af journalen ved at kontakte Aleris Hospitaler. 

Hvis du udebliver fra en aftalt online konsultation, vil du modtage følgende SMS påmindelse: ”Vi afventer din opkobling til online konsultation”. Klik straks på det netop sendte link for at oprette forbindelse. Ved manglende kontakt fra dig, betragtes konsultationen som værende afviklet.

Der skal betales for en videokonsultation, hvis den har en varighed over 1 minut eller hvis du udebliver fra aftalen. Det er ikke en forudsætning, at konsultationen fører til en endelig diagnose.

Hvis du ikke selv skal betale, men det fx er dit forsikringsselskab der betaler, opkræves fortsat efter ovenstående regler.

Ved online konsultationens start skal du identificere dig over for lægen/psykologen, eventuelt med sygesikringskort, kørekort eller pas, så lægen kan være sikker på din identitet.

Den oplyste pris dækker alene online konsultationen, og omfatter således ikke yderligere undersøgelser såsom fx blodprøver.

Online konsultationen er at sammenligne med en telefonkonsultation, hvor det dog via kameraet er muligt, at få en visuel dialog med lægen, og du kan præsentere symptomer, hvor det er muligt via mediet.

I forbindelse med brug af Produkterne må du ikke videregive informationer, som du ikke har ret til at videregive eller i det hele taget overtræde Databeskyttelsesloven.

Du må kun bruge Aleris Online i overensstemmelse med disse Vilkår: Du må ikke opfordre til eller fremme (a) brug af produktet til kommercielt formål, (b) brug af produktet til et ulovligt eller upassende formål, eller omgå, modificere, fjerne, ændre eller på anden måde manipulere sikkerhedsforanstaltninger, kryptering eller anden teknologi eller software, som udgør en del af tjenesten og produktet.

Ved anvendelse af Aleris Online giver du Aleris lov til, at sende en aftale-påmindelse samt bekræftelse af aftale via SMS og e-mail.

 

Særligt for psykologiske notater

Psykologiske notater indgår ikke i din patientjournal.


Online læge og psykolog

Aleris tilbyder kun online konsultationer via web smartphone-applikation kaldet Aleris Online.

For at online konsultationen kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde, skal du give lægen/psykologen tilstrækkelige oplysninger om din sygdom til, at han/hun kan foretage en faglig vurdering.

Aleris garanterer ikke for, at online konsultationen fører til en endelig diagnose. Det er speciallæger i almen medicin/autoriserede psykologer, som udfører online konsultationen.

 

Sundhed

Du kan under Sundhed gennemføre et Digitalt Sundhedstjek, hvor du på baggrund af dine besvarelser får en række råd og anbefalinger til at forbedre din fysiske og mentale sundhed, hvor det er relevant.

Du vil efter Sundhedstjekket få mulighed for at booke en uddybende samtale med en sygeplejerske, som kan rådgive dig i forhold til resultatet af Sundhedstjekket.

 

Betaling for online ydelser

Du kan betale med Dankort, Visa-, MasterCard eller MobilePay. Selve betalingen gennemføres krypteret vha. 3. parts betalingsleverandøren QuickPay. Der foretages udelukkende en reservation af beløbet, og betaling opkræves først når der er gennemført en videokonsultation. 

Umiddelbart efter endt videokonsultation vil du se din kvittering under "Mine dokumenter" i Aleris Online. Her kan du printe eller downloade din kvittering. Aleris indberetter ikke din regning til Sygeforsikringen Danmark efter konsultation hos psykolog. Selve betalingen vil blive trukket fra det oplyste betalingskort eller ved MobilePay ved afslutning af konsultation på det hertil knyttede betalingskort.

Har du af Aleris fået udleveret en kampagnekode, som giver mulighed for gratis Videokonsultation hos en behandler, vil du ikke blive opkrævet betaling herfor og skal ikke indtaste dine kreditkort oplysninger.

Alle produkter er som udgangspunkt omfattet af reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven. Ved benyttelse af online konsultationen samtykker du til og anerkender, at du mister din fortrydelsesret når konsultationen har været i gang i 1 minut.

Aleris forbeholder sig ret til at annullere eller afbryde en videokonsultation som følge af tekniske problemer. Er dette tilfældet vil du ikke blive opkrævet betaling for den afbrudte videokonsultation, uanset om de tekniske problemer skyldes problemer hos Aleris eller hos dig.

 

Behandling af dine persondata

Udveksling af helbredsoplysninger internt blandt Aleris sundhedspersonale er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb.

For at sikre sammenhæng i din behandling videregiver Aleris altid oplysning til din praktiserende læge. Du kan dog til enhver tid frabede dig dette ved at oplyse dette i forbindelse med online konsultation eller ved kontakt til Aleris Hospitaler. 

Hvis du vil læse om Aleris behandling af dine persondata samt vores cookiepolitik, kan du læse mere her 

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte Aleris på følgende adresse:

Aleris Hospitaler
Generatorvej 8D
2860 Søborg
Telefonnummer: +45 38170700

Version 2.5.7, den 16-01-2024