Log ind

Generelle vilkår

Generelle vilkår

Det digitale sundhedskoncept Aleris-Hamlet Online, den tilhørende smartphone-applikation og hjemmeside - er ejet af Aleris-Hamlet Hospitaler A/S (Aleris-Hamlet). Aleris Hamlet bærer alene ansvaret for de udbudte ydelser.

I forbindelse med brug af Aleris-Hamlet Online og hertil knyttede produkter gælder følgende vilkår medmindre andet er angivet for hver af de specifikke produkter

Hvis du har kritisk behov for medicinsk assistance i forbindelse med en ulykke eller er kommet alvorligt til skade på anden vis, skal du kontakte alarmcentralen på 112.
Aleris-Hamlets Lægehotline beskæftiger sig alene med akutte lettere medicinske problemer. Vi har tilbyder således ikke rådgivning vedrørende psykiatriske sygdomme, kroniske sygdomme eller alvorlige akutte sygdomme.

Hvis du er under 18 år gælder følgende:
Online konsultation hos læge kræver at forældre/værge eller andre lovligt kan handle på vegne af barnet/den unge.
Online konsultation hos psykolog tilbydes til børn/ unge, som er fyldt 15 år. Frem til du er 18 år gælder, at forældre/værge vil blive orienteret om påbegyndt konsultation, såfremt psykologen vurderer, at det er relevant. Dette gøres evt. ved at forældre/værge giver tilsagn i starten af konsultationen.

Brug af Produkterne kræver, at du har adgang til den nødvendige browser software og internetforbindelse.

Ved brug af Produkterne vil dine testresultater og notater indgå som en del af din patientjournal. Patientjournalen bliver opbevaret i henhold til "Bekendtgørelse af lov om autoriserede sundhedspersoners patientjournal".

Drejer din henvendelse sig om dit barn, vil journalnotater blive dokumenteret i dit barns patientjournal. Du vil således ikke kunne se dit barns journalnotat i Aleris-Hamlet Online, men kan rekvirere en kopi af journalen ved at kontakte Aleris-Hamlet Hospitaler. 

Hvis du har kritisk behov for medicinsk assistance i forbindelse med en ulykke eller er kommet alvorligt til skade på anden vis, skal du kontakte alarmcentralen på 112.

I forbindelse med brug af Produkterne må du ikke videregive informationer, som du ikke har ret til at videregive eller i det hele taget overtræde Databeskyttelsesloven.

Du må kun bruge Aleris-Hamlet Online i overensstemmelse med disse Vilkår: Du må ikke opfordre til eller fremme (a) brug af produktet til kommercielt formål, (b) brug af produktet til et ulovligt eller upassende formål, eller omgå, modificere, fjerne, ændre eller på anden måde manipulere sikkerhedsforanstaltninger, kryptering eller anden teknologi eller software, som udgør en del af tjenesten og produktet.

Ved anvendelse af Aleris-Hamlet Online giver du Aleris-Hamlet lov til, at sende en aftale-påmindelse samt bekræftelse af bookingaftale via SMS og e-mail.

Online læge og psykolog

Aleris-Hamlet tilbyder kun online konsultationer via web smartphone-applikation kaldet Aleris-Hamlet Online.

For at online konsultationen kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde, skal du give lægen/psykologen tilstrækkelige oplysninger om din sygdom til, at han/hun kan foretage en faglig vurdering.

Aleris-Hamlet garanterer ikke for, at online konsultationen fører til en endelig diagnose. Det er speciallæger i almen medicin/autoriserede psykologer, som udfører online konsultationen.

Hvis du udebliver fra en aftalt online konsultation, vil du modtage følgende SMS påmindelse: ”Vi afventer din opkobling til online konsultation”. Klik straks på det netop sendte link for at oprette forbindelse. Ved manglende kontakt fra dig, betragtes konsultationen som værende afviklet.

Du betaler alene for online konsultationen, hvis den har en varighed over 1 minut eller ved udeblivelse fra en booket tid. Det er ikke en forudsætning, at konsultationen fører til en endelig diagnose. Aftalen om køb af en online konsultation er således opfyldt fra Aleris-Hamlets side, når online konsultationen har varet i 1 minut.

Ved online konsultationens start skal du identificere dig over for lægen/psykologen, eventuelt med sygesikringskort, kørekort eller pas, så lægen kan være sikker på din identitet.

Den oplyste pris dækker alene online konsultationen, og omfatter således ikke yderligere undersøgelser såsom fx blodprøver.

Online konsultationen er at sammenligne med en telefonkonsultation, hvor det dog via kameraet er muligt, at få en visuel dialog med lægen, og du kan præsentere symptomer, hvor det er muligt via mediet.

Sundhed

Du kan under Sundhed gennemføre et Digitalt Sundhedstjek, hvor du på baggrund af dine besvarelser får en række råd og anbefalinger til at forbedre din fysiske og mentale sundhed, hvor det er relevant.

Du vil efter Sundhedstjekket få mulighed for at booke en uddybende samtale med en sygeplejerske, som kan rådgive dig i forhold til resultatet af Sundhedstjekket.

Hvis du udebliver fra en aftalt online konsultation, vil du modtage følgende SMS påmindelse: ”Vi afventer din opkobling til online konsultation”. Klik straks på det netop sendte link for at oprette forbindelse. Ved manglende kontakt fra dig, betragtes konsultationen som værende afviklet.

Du betaler alene for online konsultationen, hvis den har en varighed over 1 minut eller ved udeblivelse fra en booket tid, det er ikke en forudsætning af konsultationen fører til en endelig diagnose. Aftalen om køb af en online konsultation er således opfyldt fra Aleris-Hamlets side, når online konsultationen har været i 1 minut.

Ved online konsultationens start skal du identificere dig over for behandleren, eventuelt med sygesikringskort, kørekort eller pas, så lægen kan være sikker på din identitet.
Den oplyste pris dækker alene online konsultationen, og omfatter således ikke yderligere undersøgelser såsom fx blodprøver.

Betaling

Du kan betale med Dankort, Visa-, MasterCard eller MobilePay. Selve betalingen gennemføres krypteret vha. 3. parts betalingsleverandøren QuickPay.

Umiddelbart efter endt videokonsultation vil du se din kvittering under "Mine dokumenter" i Aleris-Hamlet Online. Her kan du printe eller downloade din kvittering. Aleris-Hamlet indberetter ikke din regning til Sygeforsikringen Danmark efter konsultation hos psykolog. Selve betalingen vil blive trukket fra det oplyste betalingskort eller ved MobilePay på det hertil knyttede betalingskort samt være tilgængelig i under din ”profil” i Aleris-Hamlet Online.

Har du af Aleris-Hamlet fået udleveret en kampagnekode, som giver mulighed for gratis Videokonsultation hos en behandler, vil du ikke blive opkrævet betaling herfor og skal ikke indtaste dine kreditkortoplysninger.

Alle produkter er som udgangspunkt omfattet af reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven. Ved benyttelse af online konsultationen samtykker du til og anerkender, at du mister din fortrydelsesret når konsultationen har været i gang i 1 minut.

Aleris-Hamlet forbeholder sig ret til at annullere eller afbryde en videokonsultation som følge af tekniske problemer. Er dette tilfældet vil du ikke blive opkrævet betaling for den afbrudte videokonsultation, uanset om de tekniske problemer skyldes problemer hos Aleris-Hamlet eller hos dig.

Behandling af dine persondata

Udveksling af helbredsoplysninger internt blandt Aleris-Hamlets sundhedspersonale er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb.

For at sikre sammenhæng i din behandling videregiver Aleris-Hamlet altid oplysning til din praktiserende læge. Du kan dog til enhver tid frabede dig dette ved at oplyse dette i forbindelse med online konsultation eller ved kontakt til Aleris-Hamlet Hospitaler. 

Hvis du vil læse om Aleris-Hamlets behandling af dine persondata samt vores cookiepolitik, kan du klikke her:

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte Aleris-Hamlet på følgende adresse:

Aleris-Hamlet Hospitaler
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg
Telefonnummer: +45 38170700

Version 2.5.3, den 14. marts 2020